Doğan Cüceloğlu Sözleri

Doğan Cüceloğlu'nun söylemiş olduğu sözler.

Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin.

Kıyaslama sevgisizliktir; kıyaslanan çocuğun ruhu zehirlenir.

Aklını gönlünün değerleriyle yöneten insan, yaşamının efendisidir.

İnsanların gözlerine bakın, bazıları ışıl ışıldır; bazıları donuktur. İnsanların gözlerindeki ışıltı, iç dünyalarında ne kadar var olduklarını yansıtır.

Bilim doğanın dilini anlama çabasıdır. O dili anlayan doğayı dost, anlamayan düşman bilir.

Yaşlandıkça şükür duygusu artanlar gerçek zenginlerdir.

Sorumluluğunu keşfetmemiş insan yaşamında anlam bulamaz.

Zaman kullanımı insanın aynasıdır. Zamanını nelere harcadığına bakarak bir insanın önceliklerini, değerlerini, ilkelerini anlayabilirsiniz.

İnsanlara değer veren bir yönetici, her çalışanda, takdir edilecek bir yön bulur.

İnsanın yanlış yaptığını kendisinin farkına varması, kişilik gelişiminde önemli bir aşamadır.

Her olayda öğrenilecek bir şey vardır; akıllı insan kendini suçlamak yerine, "bu olaydan ne öğrenebilirim?" diye düşünür.

Depremi önleyemeyiz, ama karakter sahibi liyakata önem veren vatandaşlar yetiştirerek depreme dayanıklı binalar yapan toplum olabiliriz.

Dürüst olup olmamak bir seçimdir. Dürüst insanın, kendisiyle ilişkisinde kendine saygısı olur.

Kucaklanan ve öpülen çocuk, kendisine hiçbir şey söylenmese dahi, sevildiğini, değer verildiğini bilmekte ve hem ruhen hem de bedenen daha sağlıklı gelişmektedir.

Dinlemek, karşıdakine "sen varsın, sana değer veriyorum" demenin en kestirme yoludur.

Kıskanmak sevmek değildir. Sevmek yüce bir değerdir ve seven kişi sevdiği kişinin gelişmesi ve mutlu olması için hiçbir karşılık beklemeden emek ve zaman verir.

Sevgi fiili hizmet etmeyi, dinlemeyi, empatiyi, takdir etmeyi, desteklemeyi gerektirir.

Bütünün bir parçası olarak sorun da, çözüm de insanın kendisinde başlar.

Bilgi, beceri ve arzuyu bir araya getirdik mi, söz verdiğimiz işleri mutlaka başarırız.

Güzel konuşmak için tek yol vardır. Dinlemesini öğrenmek.

Gerçeği olduğu gibi söylemek sağlıklı ilişkileri besler, sağlıksız ilişkileri yok eder.