Atatürk ile ilgili sözler

Atatürk ile ilgili söylenmiş sözler.

Atatürk bir öncüydü. 1920'den sonra Atatürk'ün Türk ulusu ile başardıkları, öbür ülkelerin, uluslarına yardımcı olmak isteyen önderleri tarafından örnek alınmıştır.

Devletimizin banisi ve milletimizin fedakar, sadık hadimi, insanlık idealinin aşık ve mümtaz siması, eşsiz kahraman ATATÜRK; VATAN sana minnettardır.

Atatürk olmasaydı bugün Anadolu'nun bir çok yerinde çan sesiyle uyanacaktık. O'nun koyduğu anayasanın ilkelerine dokunulmaz.

Atatürk'ün en büyük eseri, Türk ulusunun yaşama iradesine inanmış olmasıdır.

Mustafa Kemal İngilizleri yenene kadar, Tanrı'yı da İngiliz zannederdim.

Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir... Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.

Herkese yalvarıyorum. Ne olur tarihinize çalışın ve Atatürk etrafında birleşin! Çünkü O'nun çizdiği kurtuluş yolundan başka kurtuluş yolu yok.

Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O'nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.

Gençlere Atatürk'ü vatan kurtarıcı asker olarak göstermek yetmez. O asıl devrimleri ile kurtarıcı olmuştur.

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün Doğu milletleri için de en büyük önderdi.

Mustafa Kemal Atatürk, hemen her zaman, nerede durulacağını bilmiştir. Bu, O'nun pek hayran olduğum meziyetlerinden biriydi. Daima ilerisini düşünmek, daima dikkat... O'nun memleket yolundaki işlerinde hakim olmuştur.

Mustafa Kemal'in devrimleri bir tek cümleye indirgenebilir: Aklın prangalarını kırmak.