Devrim ile ilgili sözler

Devrim ile ilgili söylenmiş sözler.

Devrimin hedefini kavramış olanların, daima onu korumaya güçleri yetecektir.

Devrimler, yalnız ve ancak öğretmenlerin kafasında başlar.

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün mana ve şekliyle olgun bir topluluk haline getirmektir. İnkılabımızın esas gayesi budur.

Bizim ahenkli, zengin dilimiz, yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir.

Büyük Türk Milleti cehaletten az emekle, kısa yoldan ancak kendi güzel ve asli diline kolay uyan bir vasıta ile sıyrılabilir. Bir okuma-yazma anahtarı, ancak Latin esasından alınan Türk Alfabesidir.

Dans edemediğin devrim, devrim değildir.

Devrimler hiç gerilemez.

T.B.M.M.'nin kararıyla Türk harflerinin katiyet ve kanuniyet kazanması, bu memleketin yükselme mücadelesinde başlı başına bir geçit olacaktır.

Yirmi yaşındaki bir insan, dünyayı değiştirmek ister. Yetmiş yaşına gelince, yine dünyayı değiştirmek ister, ama yapamayacağını bilir.

Sanat çoğu kez yenilik getirici ve devrimcidir.

Bir devrimci her şeyden önce dürüst olmak zorundadır.

Gençlere Atatürk'ü vatan kurtarıcı asker olarak göstermek yetmez. O asıl devrimleri ile kurtarıcı olmuştur.

Dil devriminin amacı, Türk dilinin kısırlaştırılması değil, genişletilmesidir.

İnkılabın hedefini kavramış olanlar, daima onu muhafazaya muktedir olacaklardır.