Ulus ile ilgili sözler

Ulus ile ilgili söylenmiş sözler.

Sanatsız kalan bir ulusun, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Ulusun hayatı tehlike ile karşı karşıya kalmadıkça, savaş bir cinayettir.

Bir ulusun bireyleri düşünür olmadıkça, kitleler istenilen yöne çekilebilirler.

Büyük komutanları, büyük uluslar yetiştirir.

Bir ulusun yaşayabilmesi için, özgürlük ve bağımsızlığına sahip olması gerekir.

Bir ulusun bireyleri düşünür olmadıkça, kitleler istenilen yöne çekilebilir.

Doğum oranı çok olan bir ulustan, insan hayatına önem vermesi, aynı biçimde her kişiye saygı göstermesi beklenemez.