Ulus ile ilgili sözler

Ulus ile ilgili söylenmiş sözler.

Sanatsız kalan bir ulusun, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Ulusun hayatı tehlike ile karşı karşıya kalmadıkça, savaş bir cinayettir.

Bir ulusun bireyleri düşünür olmadıkça, kitleler istenilen yöne çekilebilirler.

Büyük komutanları, büyük uluslar yetiştirir.

Bir ulusun yaşayabilmesi için, özgürlük ve bağımsızlığına sahip olması gerekir.

Bir ulusun bireyleri düşünür olmadıkça, kitleler istenilen yöne çekilebilir.

Hayatın felsefesi, tarihin garip tecellisi şudur ki, her iyi, her güzel, her faydalı şey karşısında onu imha edecek bir kuvvet belirir. Buna bizim dilimizde irtica derler. İrticanın yok edilebilmesi için gereken tedbirlerin önceden alınması gerekir; tedbirler önceden alınmışsa tüm ulus huzur ve güven rahatlığı içinde olur.

İstikbal göklerdedir. Göklerini korumayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar.

Kendiniz için değil, bağlı olduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Bir ülkeyi ele geçirmek o ülkede yaşayanlara hakim olmak için yeterli değildir. Bir milletin ruhu ele geçirilmedikçe, bir ulusun azim ve iradesi kırılmadıkça, o ulusa egemen olma imkanı yoktur.

Aç bir ulus ne mantık dinler, ne adalete kulak asar, ne de dua ile eğilir.

Ulusları birbirine düşman yapan tek güç tarihtir.

Doğum oranı çok olan bir ulustan, insan hayatına önem vermesi, aynı biçimde her kişiye saygı göstermesi beklenemez.

Gençlerine, kitaplarla seslenmeyen ulusların sonu acıdır.

Uluslar, bireyler gibi yaşayıp ölürler; ama uygarlık ölmez.