Ordu ile ilgili sözler

Ordu ile ilgili söylenmiş sözler.

Hiçbir ordu vakti gelmiş bir fikir kadar güçlü değildir.

İçindeki düşmanı yenemeyen bir millet, ordusu ne kadar büyük olursa olsun asla hiç bir zafer kazanamaz.

Ordularla kazanılan bir zafer ancak yol açıcıdır, yalnız bir araçtır. Gerçek ise öğretmenlerin; oluşmasına aracı olacakları uygarlık yolundaki başarılarıdır.

Bir ordunun savaş araç ve yöntemleri alınabilir, ama ulusal karakter ve ruh değeri kuşaktan kuşağa sürer gider.

Disiplinden yoksun bir ordu ile zafer kazanılmaz.

Sivil iradeye dalmış ordunun savaş kabiliyeti azalır.