Hain ile ilgili sözler

Hain ile ilgili söylenmiş sözler.

İçindeki düşmanı yenemeyen bir millet, ordusu ne kadar büyük olursa olsun asla hiç bir zafer kazanamaz.