Suç ile ilgili sözler

Suç ile ilgili söylenmiş sözler.

Suç işleyenin affı, çok kere adalete karşı gelmektir.

Hukuk açısından başka birinin hakkını ihlal eden birisi suçludur. Ahlak açısından suçlu olduğunu düşünen ve hisseden birisi suçludur.

İyiyi yapabildiği halde yapmayan bir insan, suç işlemiş olur.

Suçların en büyüğü yalan söylemektir.

Bir okul fazla yapın, bir hapishane eksiltmiş olursunuz.

İyi bir hukukçu, suçluları cezalandırmaktan çok, suçu önlemeyi düşünendir.

Biri sizi bir kez aldatırsa suç onundur, ikinci kez aldatırsa suç sizindir.

En büyük suçlar, gerekli olanı değil de fazla olanı elde etmek için işlenir.

Suçu bağışlayan asildir, ancak özür dileyen daha asildir.

Doğaya karşı işlenen suçun öcü, insan adaletinden daha zorlu olur.

Hiçbir suç, hazırlıksız işlenmez.

Akıllı bir adam, özür dileyenin bir suçu olduğunu anlar.

Dünyada bir suç vardır: Korkaklık.

Hukuk, çeteleri yok edemezse çeteler hukuku yok eder.

Devlet, kendi şiddetine hukuk; bireyinkine ise suç adını verir.

Suçu toplum hazırlar, suçlu işler.

Ceza kaldırılabilir; ama suç, insanın içinde sonsuza kadar yaşar.

Suç, bir insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır.

Adaletin bulunmadığı bir ülkede herkes suçludur.

Hükümet insanları suçlulardan, anayasa insanları hükümetten korumak için kurulmuştur.

Fakirlik ihtilallerin ve suçların anasıdır.

Suçu açığa çıkarmak suç olarak kabul ediliyorsa, suçlular tarafından yönetiliyorsunuz demektir.