Hukuk ile ilgili sözler

Hukuk ile ilgili söylenmiş sözler.

Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.

Ceza vermeyen bir hakim, sonuçta kendini suçluyla ortak eder.

Vicdan sustu. Hukuk sustu. İnsanlık sustu. Göz göre göre öldürüldük. Ey halkım, unutma bizi!

İyi bir hukukçu, suçluları cezalandırmaktan çok, suçu önlemeyi düşünendir.

Hukukçuların birinci görevi, tüm çağdaş nitelikleriyle hukuk devletini gerçekleştirmek, hukukun üstünlüğü ilkesini yaşama geçirtmektir.

Hukuk açısından başka birinin hakkını ihlal eden birisi suçludur. Ahlak açısından suçlu olduğunu düşünen ve hisseden birisi suçludur.

En yüksek mahkeme, en yoksul kişinin girişimiyle harekete geçemiyorsa, adalet bir komediye dönüşür ancak.

Türkiye'nin çağdaş laik, demokratik bir hukuk devleti olabilmesi için örgütlü bir sivil toplumun varlığı şart. Yoksa ülke, cemaat ve tarikatlara teslim edilecek neredeyse!

Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetinin hukuku geçerli olmaya başlar.

Hakim, hakkı uygular, hukuku yaratan, canlandıran avukattır.

Kanunları severim faydalıdırlar, ama uygulanmadıklarında işe yaramazlar.

Bir milletin adaletinin en emin sığınağı, hakimlerin pak vicdanlarıdır.

Hukuk, çeteleri yok edemezse çeteler hukuku yok eder.

Devlet, kendi şiddetine hukuk; bireyinkine ise suç adını verir.

Kanunları sadece yargıçlar biliyorsa, o memlekette hukuk yok demektir.