Hukuk ile ilgili sözler

Hukuk ile ilgili söylenmiş sözler.

Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.

İyi bir hukukcu, suçluları cezalandırmaktan çok, suçu önlemeyi düşünendir.

Hukukçuların birinci görevi, tüm çağdaş nitelikleriyle hukuk devletini gerçekleştirmek, hukukun üstünlüğü ilkesini yaşama geçirtmektir.

Hukuk açısından başka birinin hakkını ihlal eden birisi suçludur. Ahlak açısından suçlu olduğunu düşünen ve hisseden birisi suçludur.

Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetinin hukuku geçerli olmaya başlar.

Hakim, hakkı uygular, hukuku yaratan, canlandıran avukattır.

Kanunları severim faydalıdırlar, ama uygulanmadıklarında işe yaramazlar.