Fakirlik ile ilgili sözler

Fakirlik ile ilgili söylenmiş sözler.

Büyük servet sahibi olan kişi, yalnız günlük gereksinmesine yetecek mala sahip olandan daha çok mutluluğa yakın değildir.

Eğer birisi "Para olduktan sonra herşey çözümlenir" diyorsa bir şey kesindir ki onun parası yoktur.

Yoksulluğa katlanmak ayıp değildir. Ama ondan kurtulmaya çalışmamak ayıptır.

Ey zengin kişi, senin karnın tok. Bir düşün de fakirin yanlış hareketine gülme.

Bütün acılar, yeter ki ekmeğin olsun.

Demokrasi, en zengine ve en fakire aynı fırsatları verir, bu amaca da sadece barışçı yollardan ulaşılır.

Yoksullara pek cömert davranan zenginlere güvenme.

Fakire yardım eden, tanrıya borç para vermiş gibidir.

Zenginler savaş yaptığında, ölenler daima fakirdir.

Utanç fakirlerde, pervasızlık zenginlerde bulunur.

Fakirlerin asıl trajedisi beklentilerinin fakirliğidir.

Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir.

Bir dilencinin yoksulluğundan olduğu kadar, bir sarayın zenginliğinden de uzak durmalısın.