Fakirlik ile ilgili sözler

Fakirlik ile ilgili söylenmiş sözler.

Ey zengin kişi, senin karnın tok. Bir düşün de fakirin yanlış hareketine gülme.

Demokrasi, en zengine ve en fakire aynı fırsatları verir, bu amaca da sadece barışçı yollardan ulaşılır.

Büyük servet sahibi olan kişi, yalnız günlük gereksinmesine yetecek mala sahip olandan daha çok mutluluğa yakın değildir.

Eğer birisi "Para olduktan sonra herşey çözümlenir" diyorsa bir şey kesindir ki onun parası yoktur.

Zenginler savaş yaptığında, ölenler daima fakirdir.

Bütün acılar, yeter ki ekmeğin olsun.

Fakire yardım eden, tanrıya borç para vermiş gibidir.

Yoksulluğa katlanmak ayıp değildir. Ama ondan kurtulmaya çalışmamak ayıptır.

Yoksullara pek cömert davranan zenginlere güvenme.

Utanç fakirlerde, pervasızlık zenginlerde bulunur.

Fakirlerin asıl trajedisi beklentilerinin fakirliğidir.