Fakirlik ile ilgili sözler

Fakirlik ile ilgili söylenmiş sözler.

Ey zengin kişi, senin karnın tok. Bir düşün de fakirin yanlış hareketine gülme.

Fakirlik ihtilallerin ve suçların anasıdır.

Bir demokraside fakirlerin gücü zenginlerden daha fazladır; çünkü onlar çoğunluktur ve çoğunluğun iradesi en yüce iradedir.

Demokrasi, en zengine ve en fakire aynı fırsatları verir, bu amaca da sadece barışçı yollardan ulaşılır.

Çocuklar, fakirlerin servetidir.

Büyük servet sahibi olan kişi, yalnız günlük gereksinmesine yetecek mala sahip olandan daha çok mutluluğa yakın değildir.

Eğer birisi "Para olduktan sonra herşey çözümlenir" diyorsa bir şey kesindir ki onun parası yoktur.

Zenginler savaş yaptığında, ölenler daima fakirdir.

Eğer özgür bir toplum fakir çoğunluğa yardım edemezse, zengin azınlığı da koruyamaz.

Bazı insanlar lüksün fakirliğin karşıtı olduğunu düşünüyor. Oysa lüks, bayalığın karşıtıdır.

Bütün acılar, yeter ki ekmeğin olsun.

Fakire yardım eden, tanrıya borç para vermiş gibidir.

Yoksulluğa katlanmak ayıp değildir. Ama ondan kurtulmaya çalışmamak ayıptır.

Bir dilencinin yoksulluğundan olduğu kadar, bir sarayın zenginliğinden de uzak durmalısın.

Yoksullara pek cömert davranan zenginlere güvenme.

Zengin biriyle ortaklığa giren bir fakir, riskli bir yatırım yapmış demektir.

Utanç fakirlerde, pervasızlık zenginlerde bulunur.

Memleket isterim ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun; kış günü herkesin evi barkı olsun.

Bireylerinin çoğu fakir ve sefalet içinde olan bir toplum hiç kuşku yok ki gelişemez ve mutlu olamaz.

Fakirlerin asıl trajedisi beklentilerinin fakirliğidir.

Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir.

Zengin denizciler, yoksul çobanları sevindiren yağmura küfrederler.

Zengini fakirleştirerek, fakiri zenginleştiremezsin.

Dünyanın en fakir insanı paradan başka hiçbir şeyi olmayandır.

Yazılı yasalar, örümcek ağları gibidir; yoksulları, zayıfları yakalar, zenginleri, güçlüleri bırakıverirler.