Söz ile ilgili sözler

Söz ile ilgili söylenmiş sözler.

Gerek yok her sözü laf ile beyana. Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana.

Söz yuva gibidir, mana kuş gibi. Cisim ırmak gibidir. Ruh ise akıp giden su gibidir.

Dili ve sözü bir olmayan kişinin yüz dili bile olsa, o yine dilsiz sayılır.

Kılıçların açtığı yaralar iyileşir ama, dilin açtığı yara iyileşmez.

İnsanların, gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için söylediklerinden çok, yaptıklarına dikkat edin.

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız.

Söz davranışın yakın akrabasıdır.

Güzel söz söyleme sanatı olduğu gibi, güzel anlama ve dinleme sanatı da vardır.

Söylenmediği sürece söze sen hakimsin. Bir kere söylendimi, o sana egemen olur.

Yaşlandıkça, insanların söylediklerinden çok yaptıklarına önem veriyorsun.

Görgü kurallarının en mükemmellerinden biri, kendinden hiç söz etmemektir.

Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol.

Tatlı söz söyleyen, hiç kimseden kötü söz işitmez.

Önemli olan sözler değil, davranışlardır. Sevdiğini söyleyen biri yerine, sevgisini gösteren birine inanın.

İnsanın yanında büyük sözler söyleyenler değil; yürekten sevenler kalır hep.

Söz söylemek irfan ister, anlamak insan.

Kadın hakları diye bir şey yoktur. Çünkü onlar her zaman haklıdır. Tabiatta kadınlara karşı en son sözü söyleyebilecek tek vardır; Yankı!

Eğer birisi "Para olduktan sonra herşey çözümlenir" diyorsa bir şey kesindir ki onun parası yoktur.

Ben söylediklerimden sorumluyum, anladıklarınızdan değil.

Tek kelime yeter. Ama ya insan o kelimeyi bulamazsa?

Hayatı sevmek ve iyi günler görmek isteyen, dilini şerden, dudaklarını da hile söylemekten tutsun.

Dört şey geri gelmez: Söylenen söz, atılan ok, geçen zaman ve kaçırılan fırsatlar.

Seni suçlu çıkaran kendi ağzındır.