Selim Sırrı Tarcan Sözleri

Selim Sırrı Tarcan'ın söylemiş olduğu sözler.

Spor, gençleri, hayalperestlikten, derbederlikten, zararlı eğlencelerden korur.

Hareket doğumdan ölüme kadar herkese lazımdır. Bu tıpkı yüzünü yıkamak gibi her yaşta yapılması zorunlu bir görevdir.

Çocuk oyunla güler, haykırır, sıçrar, eğlenir ve alışkanlıklar kazanır. Oyun; sağlık ve mutluluğun düzenidir. Oyundan mahrum olan çocuk sudan mahrum olmuş çiçek gibi sararıp solar.

Ne hastalıklı bir fikir adamının ne de akılsız bir pehlivanın kıymeti vardır. İyi düşünen, sıkı çalışan, becerikli, disiplinli ve sıhhatli nesiller yetiştirmeliyiz.

Spor bir disiplin, bir azim ve sabır okuludur.