Selim Sırrı Tarcan'ın oyun oynamak ile ilgili sözleri

Selim Sırrı Tarcan'ın oyun oynamak ile ilgili söylediği sözler

Çocuk oyunla güler, haykırır, sıçrar, eğlenir ve alışkanlıklar kazanır. Oyun; sağlık ve mutluluğun düzenidir. Oyundan mahrum olan çocuk sudan mahrum olmuş çiçek gibi sararıp solar.