Soyluluk ile ilgili sözler

Soyluluk ile ilgili söylenmiş sözler.

Düşmanından nasıl mı intikam alırsın? En asil hayatı yaşayarak.

Kendinden hiç söz etmemek, çok soylu bir ikiyüzlülüktür.