Soyluluk ile ilgili sözler

Soyluluk ile ilgili söylenmiş sözler.

Düşmanından nasıl mı intikam alırsın? En asil hayatı yaşayarak.

Kendinden hiç söz etmemek, çok soylu bir ikiyüzlülüktür.

Bir ağaç, herhangi bir prensten daha soyludur.

Soyluluk, insanın nereden geldiğine değil, insanın nereye doğru gittiğine bağlıdır.