Hırs ile ilgili sözler

Hırs ile ilgili söylenmiş sözler.

İman, haramlardan, hırslardan sıyrılmalıdır.

Hırs ile mutluluk birbirlerini hiç görmezler.

Kaplanın sırtında hüküm sürenler, bir gün o kaplana yem olmaktan kurtulamazlar.

Hırs bir sandalın yelkenini şişiren güçlü rüzgara benzer. Fazlası gemiyi batırır, azı da gemiyi olduğu yerde tutar.

Dingin ve mütevazi bir hayat, sürekli huzursuzluğun eşlik ettiği ve şuursuz halde başarı peşinde koşulan bir hayata göre daha fazla mutluluk getirir.

Hırs ve tamahın başladığı noktada saf duygular sona erer.

Bir at, ancak yakalanacak ve geçilecek başka atlar varsa çok hızlı koşar.

Hırs, sekiz silindirli motoru olan bir hayaldir.

İnsanların hırsı ve açgözlülüğü, mutlu olamamalarının tek nedenidir.

Hırslı ve güçlü erkeklere dikkat ettim de; en narin, kendileri için en zararsız olandan bile korkuyorlar.

En aciz insanlar, kazanmakla yetinmeyip, diğerlerinin de kaybettiğini görmek isteyenlerdir.