Şeref ile ilgili sözler

Şeref ile ilgili söylenmiş sözler.

Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

Şöhret kazanmak zorunda olduğumuz, şeref ise, kaybetmemek zorunda olduğumuz birşeydir.

Zenginlik ve şeref, herkesin istediği şeylerdir. Eğer bunlar doğru bir yolda kazanılmamışsa, pek çabuk kaybedilir.

İyiler, devlet yönetimini ne para ne de şeref için üzerlerine alırlar.

İnsan ne kadar çok şeyden utanırsa, o kadar şeref ve onur sahibi olur.

İnsanın yalnız ekmeğe değil, haysiyete de ihtiyacı vardır.

Eğer bir millet iktidarda bulunan kişilerin şereften, onurdan, ahlaktan yoksun davranışlarını, hırzılığını yalnızca kendi siyasi görüşünden olduğu için görmezden geliyorsa, o millet erdemini yitirmiştir. Erdemini yitiren millet bir gün vatanını yitirir.

Şerefli olmak istersen, alçaklarla görüşme.

Bir insan hayatını feda etmeye hazır değilse, onun şeref ve asaleti nerede kalır.

Elbiseni yeniyken, şerefini gençken koru.

Paranla şeref kazanma, şerefinle para kazan ki; paran bittiğinde, şerefin de bitmesin.