Şeref ile ilgili sözler

Şeref ile ilgili söylenmiş sözler.

Zenginlik ve şeref, herkesin istediği şeylerdir. Eğer bunlar doğru bir yolda kazanılmamışsa, pek çabuk kaybedilir.

Eğer bir millet iktidarda bulunan kişilerin şereften, onurdan, ahlaktan yoksun davranışlarını, hırzılığını yalnızca kendi siyasi görüşünden olduğu için görmezden geliyorsa, o millet erdemini yitirmiştir. Erdemini yitiren millet bir gün vatanını yitirir.

Şerefli olmak istersen, alçaklarla görüşme.

Paranla şeref kazanma, şerefinle para kazan ki; paran bittiğinde, şerefin de bitmesin.

İnsan ne kadar çok şeyden utanırsa, o kadar şeref ve onur sahibi olur.

Bir insan hayatını feda etmeye hazır değilse, onun şeref ve asaleti nerede kalır.

Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

İyiler, devlet yönetimini ne para ne de şeref için üzerlerine alırlar.

Elbiseni yeniyken, şerefini gençken koru.

Şöhret kazanmak zorunda olduğumuz, şeref ise, kaybetmemek zorunda olduğumuz birşeydir.