Sofokles'in düşünce ile ilgili sözleri

Sofokles'in düşünce ile ilgili söylediği sözler

Azla yetinmek bütün bilgeliklerin hocasızdır ve bizim için en güzel düşünceleri yaratır.

Vücudum köle olsa da düşüncelerim özgürdür.