Basın ile ilgili sözler

Basın ile ilgili söylenmiş sözler.

Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.

Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.

Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir

Basın hiçbir sebeple baskı ve nüfuza tabi tutulamaz.

Basın, milletin müşterek sesidir.

Basınsız bir hükümet idaresine, hükümetsiz bir basın idaresini tercih ederim.

Milletin en kıymetli unsuru, onu yükselten neşriyatıdır.

Üç gazete, beni yüz sancaktan çok korkutur.