Basın ile ilgili sözler

Basın ile ilgili söylenmiş sözler.

Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.

Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.

Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir

Basın hiçbir sebeple baskı ve nüfuza tabi tutulamaz.

Basın, milletin müşterek sesidir.

Eğer basın kendini yalana kaptırırsa, bütün gücünü yitirir.

Basınsız bir hükümet idaresine, hükümetsiz bir basın idaresini tercih ederim.

Milletin en kıymetli unsuru, onu yükselten neşriyatıdır.

Gazetecilik bir başkasının basılmasını istemediği şeyi basmaktır; bunun dışında geri kalan her şey halk ilişkileridir.

Üç gazete, beni yüz sancaktan çok korkutur.

Medyayı kontrol eden kişi, halkın zihnini de kontrol eder.