Allah ile ilgili atasözleri

Allah ile ilgili söylenmiş atasözleri.

İyilik et, denize at. Balık bilmezse, Halik bilir.

Allah ilmi dileyene, malı istediğine verir.

Tanrı, karıncayı yok etmek isteyine ona kanat takar.

Her ulus layık olduğu Tanrı'yı bulur.

Tanrı tektir ama ismi çoktur.

Hastayı Allah iyi eder, ücreti doktor alır.

Kul düşünür, Tanrı buldurur.

Tanrı bunaltır, ama asla boğmaz.

Allah insanların birbirlerini sevdikleri yere yakındır.

Tanrı'ya dua et, ama kıyıya doğru da kürek çek!

Tanrı dururken, evliyadan yardım istenmez.

Allah'ın koruduğunu kurt yemez.

Bir Tanrın ve birçok dostun olsun.

Büyüklük Allah'a yakışır.