Allah ile ilgili atasözleri

Allah ile ilgili söylenmiş atasözleri.

Allah insanların birbirlerini sevdikleri yere yakındır.

Tanrı, karıncayı yok etmek isteyine ona kanat takar.

İyilik et, denize at. Balık bilmezse, Halik bilir.

Hastayı Allah iyi eder, ücreti doktor alır.

Kul düşünür, Tanrı buldurur.

Büyüklük Allah'a yakışır.

Her ulus layık olduğu Tanrı'yı bulur.

Allah'ın koruduğunu kurt yemez.

Allah ilmi dileyene, malı istediğine verir.

Tanrı tektir ama ismi çoktur.

Bir Tanrın ve birçok dostun olsun.

Tanrı bunaltır, ama asla boğmaz.

Tanrı'ya dua et, ama kıyıya doğru da kürek çek!

Tanrı dururken, evliyadan yardım istenmez.