İstiklal ile ilgili sözler

İstiklal ile ilgili söylenmiş sözler.

İstiklal, istikbal, hürriyet ve herşey adaletle kaimdir.

Ben, milletimin en büyük ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklal aşkı ile dolu bir adamım.

Bence bir millette; şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, mutlaka o milletin hürriyet ve istiklaline sahip olmasıyla kaimdir.

Hürriyet ve istiklal, benim karakterimdir. Ben, milletimin ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklal aşkı ile dolu bir adamım.