Hz. Ali'nin dünya ile ilgili sözleri

Hz. Ali'nin dünya ile ilgili söylediği sözler

Dünyada hiçbir şeye minnet etme; hürriyetini ancak bu suretle koruyabilirsin.