Blaise Pascal'ın ruh ile ilgili sözleri

Blaise Pascal'ın ruh ile ilgili söylediği sözler

Aşk, ruhumuz yetkinleştikçe gelişir ve bizi görünen şeye sürükler.

Büyük bir ruhta, her şey büyüktür.

Kuvvetli duyguların varlığı, bunları duyabilecek bir ruhun var olduğunu kabul eder.