Blaise Pascal'ın aşk ile ilgili sözleri

Blaise Pascal'ın aşk ile ilgili söylediği sözler

Aşk, ruhumuz yetkinleştikçe gelişir ve bizi görünen şeye sürükler.

Aşktan söz ede ede insan aşık olur.