Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş ile ilgili söylediği sözler

Ulusun hayatı tehlike ile karşı karşıya kalmadıkça, savaş bir cinayettir.

Ordularla kazanılan bir zafer ancak yol açıcıdır, yalnız bir araçtır. Gerçek ise öğretmenlerin; oluşmasına aracı olacakları uygarlık yolundaki başarılarıdır.