Mustafa Kemal Atatürk'ün sanat ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün sanat ile ilgili söylediği sözler

Sanatsız kalan bir ulusun, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Sanattan ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz.

Efendiler siz hayatınızda mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat hiçbir zaman sanatkar olamazsınız.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Bir millet şayet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.