Mustafa Kemal Atatürk'ün sanat ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün sanat ile ilgili söylediği sözler

Sanatsız kalan bir ulusun, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Sanattan ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz.

Efendiler siz hayatınızda mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat hiçbir zaman sanatkar olamazsınız.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Bir millet şayet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.

Güzel sanatlarda başarı, bütün inkılapların başarıldığının en kesin delilidir. Bunda başarılı olmayan milletlere ne yazıktır. Onlar, bütün başarılarına rağmen uygarlık alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan daime mahkum kalacaktır.

Okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.