Mustafa Kemal Atatürk'ün ulus ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün ulus ile ilgili söylediği sözler

Büyük komutanları, büyük uluslar yetiştirir.

Bir ulusun yaşayabilmesi için, özgürlük ve bağımsızlığına sahip olması gerekir.

Bir ulusun bireyleri düşünür olmadıkça, kitleler istenilen yöne çekilebilir.

Sanatsız kalan bir ulusun, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Ulusun hayatı tehlike ile karşı karşıya kalmadıkça, savaş bir cinayettir.

Bir ulusun bireyleri düşünür olmadıkça, kitleler istenilen yöne çekilebilirler.

Hayatın felsefesi, tarihin garip tecellisi şudur ki, her iyi, her güzel, her faydalı şey karşısında onu imha edecek bir kuvvet belirir. Buna bizim dilimizde irtica derler. İrticanın yok edilebilmesi için gereken tedbirlerin önceden alınması gerekir; tedbirler önceden alınmışsa tüm ulus huzur ve güven rahatlığı içinde olur.

İstikbal göklerdedir. Göklerini korumayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar.

Kendiniz için değil, bağlı olduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Bir ülkeyi ele geçirmek o ülkede yaşayanlara hakim olmak için yeterli değildir. Bir milletin ruhu ele geçirilmedikçe, bir ulusun azim ve iradesi kırılmadıkça, o ulusa egemen olma imkanı yoktur.

Dünyada ve dünya ulusları arasında sükun ve iyi geçim olmazsa, bir ulus, kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan yoksundur.