Mustafa Kemal Atatürk'ün dil ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün dil ile ilgili söylediği sözler

Türkçe konuşmayan bir insan, Türk milli kültür, toplum ve uygarlığına bağlılığını iddia ederse, buna inanmak doğru olmaz.

Bizim ahenkli, zengin dilimiz, yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir.

Türk milleti, geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakının, geçmişinin, ananelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muzafa olduğunu görüyoruz. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.

Dil devriminin amacı, Türk dilinin kısırlaştırılması değil, genişletilmesidir.

Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için, bütün devletimizin (kurumlarımızın), dikkatli, ilgili olmasını isteriz.

Ülkesini yüksek istiklalini, kutsal vatanını korumasını bilen yüce Türk milleti dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan tamamen kurtarmalıdır.