Mustafa Kemal Atatürk'ün din ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün din ile ilgili söylediği sözler

Bir dinin tabii olması için; akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

Bizim dinimiz, milletimize hakir, miskin ve zelil olmayı tavsiye etmez. Aksine, Allah da Peygamber de insanların ve milletlerin izzet ve şerefini korumlarını emrediyor.

Büyük dinimiz, çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor.

Din gibi temiz ve ulvi bir duygu, politika gibi kirli ve etik olmayan oyunlara alet edilemez. Din daima ait olduğu yerde, temiz vicdan sahnesinde yaşanmalıdır.