Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim ile ilgili söylediği sözler

Devrimin hedefini kavramış olanların, daima onu korumaya güçleri yetecektir.

Devrimler, yalnız ve ancak öğretmenlerin kafasında başlar.

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün mana ve şekliyle olgun bir topluluk haline getirmektir. İnkılabımızın esas gayesi budur.

Arkadaşlar... Bizim ahenkli, zengin dilimiz, yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir.

Büyük Türk Milleti cehaletten az emekle, kısa yoldan ancak kendi güzel ve asli diline kolay uyan bir vasıta ile sıyrılabilir. Bir okuma-yazma anahtarı, ancak Latin esasından alınan Türk Alfabesidir.