Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim ile ilgili söylediği sözler

Devrimin hedefini kavramış olanların, daima onu korumaya güçleri yetecektir.

Devrimler, yalnız ve ancak öğretmenlerin kafasında başlar.

T.B.M.M.'nin kararıyla Türk harflerinin katiyet ve kanuniyet kazanması, bu memleketin yükselme mücadelesinde başlı başına bir geçit olacaktır.

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün mana ve şekliyle olgun bir topluluk haline getirmektir. İnkılabımızın esas gayesi budur.

Bizim ahenkli, zengin dilimiz, yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir.

Büyük Türk Milleti cehaletten az emekle, kısa yoldan ancak kendi güzel ve asli diline kolay uyan bir vasıta ile sıyrılabilir. Bir okuma-yazma anahtarı, ancak Latin esasından alınan Türk Alfabesidir.

Dil devriminin amacı, Türk dilinin kısırlaştırılması değil, genişletilmesidir.

İnkılabın hedefini kavramış olanlar, daima onu muhafazaya muktedir olacaklardır.