Mustafa Kemal Atatürk'ün akıl ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün akıl ile ilgili söylediği sözler

Bir dinin tabii olması için; akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.