Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir ile ilgili söylediği sözler

Genç fikirli demek, gerçek fikirli demektir.

Samimi ve meşru olmak şarıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

Fikirler şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez.