Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişmek ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişmek ile ilgili söylediği sözler

Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.

Kuşku yok ki, bizim milletimizin kişiliği de bütün kişilikler gibi yükselmeye, istenilen biçime dönüşmeye uygundur. Fakat kendisi olmak koşuluyla.