Mustafa Kemal Atatürk'ün hak ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün hak ile ilgili söylediği sözler

Vazife mukabil olmayan hak mevcut değildir.

Bu topraklarda hak sahibi olmak, herkesin çalışma esasına dayanır.

Kurtulmak ve yaşamak için çalışan, çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkız kazanırız.