Mustafa Kemal Atatürk'ün fen ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün fen ile ilgili söylediği sözler

Bir dinin tabii olması için; akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.