Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih ile ilgili söylediği sözler

Biz Türkler; bütün tarihimiz boyunca, özgürlük ve bağımsızlığa örnek olmuş bir ulusuz.

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmalıdır.

Tarihte yarılmamış ve yarılmayacak cephe yoktur.

Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz, görürsünüz ki ulusu yok eden, tutsak eden, yıkan kötülükler hep din kılığı altındaki küfür ve lanetli davranışlardan gelmiştir.