Mustafa Kemal Atatürk'ün türk ordusu ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün türk ordusu ile ilgili söylediği sözler

Ordu, Türk Ordusu! İşte bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularıyla kabartan şanlı ad!

Benim için ordumuzun kıymetini ifadede ölçü şudur; Türk ordusunun bir kıtası, muadilini behemehal mağlup eder, iki mislini durdurur ve tespit eder.

Ordumuz; Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.

Torunlarımız ve bütün cihan, Türk Ordusunu ve bu orduyu içinden çıkaran Türk Ulusunu, elbette büyük bir saygıyla anacak.

Türk ordusunun bir parçası, eşitini mutlaka yener, iki katını durdurur ve tesbit eder.

Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.