Mustafa Kemal Atatürk'ün hürriyet ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün hürriyet ile ilgili söylediği sözler

İstiklal, istikbal, hürriyet ve herşey adaletle kaimdir.

Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Bence bir millette; şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, mutlaka o milletin hürriyet ve istiklaline sahip olmasıyla kaimdir.

Hürriyet ve istiklal, benim karakterimdir. Ben, milletimin ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklal aşkı ile dolu bir adamım.