Mustafa Kemal Atatürk'ün adalet ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün adalet ile ilgili söylediği sözler

İstiklal, istikbal, hürriyet ve herşey adaletle kaimdir.

Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz. İstiklal, istikbal, hürriyet, herşey ancak adaletle kaimdir.