Mustafa Kemal Atatürk'ün türklük ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün türklük ile ilgili söylediği sözler

Türk ulusu, ancak varlığını derin ve sağlam kültür sınırlarıyla çevreledikten sonradır ki, onun yüksek kapasitesi ve erdemi uluslararasında tanınır.

Türkçe konuşmayan bir insan, Türk milli kültür, toplum ve uygarlığına bağlılığını iddia ederse, buna inanmak doğru olmaz.

Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.

Ey kahraman Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Ordumuz; Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.

Türkler, bütün medeni milletlerin dostudur.

Türk milleti, geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakının, geçmişinin, ananelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muzafa olduğunu görüyoruz. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Ebediyete akıp giden her on senede bu büyük milletin bayramını, daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamasını gönülden dilerim. Ne mutlu Türküm diyene.

Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve geniş kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur.

Ülkesini yüksek istiklalini, kutsal vatanını korumasını bilen yüce Türk milleti dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan tamamen kurtarmalıdır.