Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmen ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmen ile ilgili söylediği sözler

Devrimler, yalnız ve ancak öğretmenlerin kafasında başlar.

Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğiticileri; yeni nesli, sizler yetiştireceksiniz. Cumhuriyet; fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını kesbetmemiştir.

Ordularla kazanılan bir zafer ancak yol açıcıdır, yalnız bir araçtır. Gerçek ise öğretmenlerin; oluşmasına aracı olacakları uygarlık yolundaki başarılarıdır.

Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.