Mustafa Kemal Atatürk'ün kadın ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün kadın ile ilgili söylediği sözler

Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.

Ey kahraman Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Dünyada her güzel şey kadının eseridir.

Kadınları geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur.

Kimse inkar edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır. Onun için, hepimiz büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle ebediyen taziz ve taksis edelim.

Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.

Bizce Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır.

Bir milletin medeniyetinin, ne kadar ileri gittiğini ölçmek istiyor musunuz? Kadınlara nasıl muamele edildiğine bakınız.