Makam ile ilgili sözler

Makam ile ilgili söylenmiş sözler.

Bütün cihan bilmelidir ki, artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır; O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır; O da milletin kalbi, vicdanı ve varlığıdır.

Yüksek bir makama sahip olmadığın için telaşlanma. Asıl o makama yakışmayacağından dolayı endişelen.