Dalkavukluk ile ilgili sözler

Dalkavukluk ile ilgili söylenmiş sözler.

Dalkavukluk, devlet adamlarının çevresini sarmış bir çemberdir.