Dalkavukluk ile ilgili sözler

Dalkavukluk ile ilgili söylenmiş sözler.

Dalkavukluk, devlet adamlarının çevresini sarmış bir çemberdir.

Bir ülkede dalkavukluğun getirisi, dürüstlüğün getirisinden daha fazla ise, o ülke batar.