Espri ile ilgili sözler

Espri ile ilgili söylenmiş sözler.

Espri, otoriteye bir başkaldırıyı, onun baskısından kurtulmayı simgeler.