Hacı Bektaşi Veli'nin edep ile ilgili sözleri

Hacı Bektaşi Veli'nin edep ile ilgili söylediği sözler

Marifet ehlinin ilk makamı edeptir.