Tekrar ile ilgili sözler

Tekrar ile ilgili söylenmiş sözler.

Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz.