İsmet İnönü'nün cesaret ile ilgili sözleri

İsmet İnönü'nün cesaret ile ilgili söylediği sözler

Bir memketette namus erbabı, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur.

Dürüst insanlar, yolsuzluk yapanlardan daha yürekli olmalıdır.