William Shakespeare'nin düşünce ile ilgili sözleri

William Shakespeare'nin düşünce ile ilgili söylediği sözler

İyi veya kötü insan diye bir şey yoktur. İnsanlar iyi veya kötü olmayı düşünceleri ile belirler.

Düşüncelerin neyse hayatın da odur. Hayatın gidişini değiştirmek istiyorsan düşüncelerini değiştir.

Keşke düşüncelerim de kapansa, gözlerim kapanınca...