Sokrates'in insan ile ilgili sözleri

Sokrates'in insan ile ilgili söylediği sözler

Bilen insan kötülük yapmaz.

İnsan gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.